+361 275-7935 info@phwi.hu

A Pesthidegkúti Waldorf Iskola

felsőtagozatos tanári karába, az oktatás színvonalának folyamatos emelésének szándékával

magyartanárt keres.

A feladatkör évenként bővülő, a 2016/17-es tanévben induló gimnáziumi 9. osztállyal kezdődik.

Várjuk olyan pedagógusok jelentkezését, akik nyitottak az antropozófia emberszemléletére és a Waldorf-pedagógiára.

A magyartanár epochát, szakórát, igény esetén fakultációt és egyéb foglalkozást is tart. Szorosan együttműködik az osztályban tanító többi tanárral, figyelemmel kíséri a diákok testi, lelki és szellemi fejlődését, bekapcsolódik a tutori munkába, segíti a 12. osztály diplomamunkáinak elkészítését. Kísérőtanárként a kirándulások és más iskolán kívüli programok aktív tagja. A szülőkkel való együttműködésre kész, a szülői esteken szükség esetén képet ad munkájáról.

Részt vesz a tanári konferenciákon, és az iskola rendezvényein.

Ideális jelentkező az, aki magasfokú együttműködési készséggel, innovatív szemlélettel és kellő teherbírással rendelkezik, végzettségét tekintve pedig megfelel a Magyar Waldorf Iskolák kerettantervében meghatározottaknak.

„A 9-13. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki

  1. a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, e mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,

A jelentkezés határideje 2016. március 1. Jelentkezni elektronikus levélben, az info@phwi.hu email címen lehet. A jelentkezéshez kérjük csatolni a szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, ajánlásokat, referenciákat, és az állás betöltéséhez szükséges dokumentumok másolatait.