+361 275-7935 info@phwi.hu

A gyermekek iskolában és iskolán kívül végzett munkája a 12 év során fokozatosan épül fel. Az első évben még majdnem mindent a tanár irányításával végeznek, csak játékos otthoni feladatokat kapnak. Az évek során az elvégzett feladatok feletti öröm már lehetővé teszi, hogy otthon is képesek legyenek önállóan dolgozni.


A gyermekek a hagyományos értelemben nem használnak tankönyveket, maguk készítik azokat a füzeteket, amelyekből tanulnak. A felsőbb osztályokban a diákok gyakran tartanak önálló beszámolót. A középiskolában már olyan jegyzeteket kell összeállítaniuk az órán elhangzottak, illetve önálló kutatásaik révén, amelyek alapul szolgálnak az érettségi vagy felvételi vizsgára való felkészüléshez.

A „művészeti megközelítés” minden egyes tárgyra jellemző, emellett a tantervben kiemelt jelentőséget kapnak a művészeti tárgyak. A kézimunka, festés, euritmia, zene, ének, a későbbiekben a dráma, fafaragás, szövés, bőrművesség végigkísérik a tizenkét évet, és minden életkori szakaszban a tanterv szerves részét alkotják.

A gyermekek környezetét szín- és formavilágában igyekszünk úgy alakítani, hogy megfeleljen az életkori sajátosságoknak.

Az első nyolc osztályban az osztályteremben elhelyezett „évszak-asztalon” megjelennek az adott időszak természeti jegyei. Egy-egy epochát az adott témához kapcsolódó táblarajz kísér.

Természetes anyagokat – például gyapjú, fa, természetes alapú festékek – használunk a termek berendezésekor és a kézműves foglalkozások során.

A tanév ritmusát az Évkör ünnepei adják, melyeket a diákok, a tanárok és a szülők közösen tartanak. A hosszas készülődés, maga az ünnep és a visszatekintés kerek egésszé áll össze. Az egyik ünnep lecsengése lassan átmegy a következőre való előkészületbe.

Az adventi időszak kiemelkedő eseménye az adventi bazár, melyet a szülők szerveznek. Az árusok mellett kávéház valamint a szülők és diákok által összeállított egész napos program várja a vendégeket. A karácsony előtti utolsó tanítási napon a tanárok karácsonyi színdarabot adnak elő.

A diákok a rendszeresen megrendezésre kerülő „hónapünnepeken” bemutatják egymásnak és a szülőknek az adott időszak tananyagához kapcsolódó verseket, játékokat, mondókákat.