1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Az alternatív pedagógiai gyakorlatot folytató iskolák közül a Pesthidegkúti Waldorf Iskola volt az, amely Közép-Kelet Európában és Magyarországon elsőként törte meg civil kezdeményezéssel az állam oktatási-nevelési monopóliumát.

1989-ben kezdtük meg az oktatást Solymáron 32 elsőssel, felmenő rendszerben. Az 1996-97-es tanévben indult az első gimnáziumi osztály, a 2000-2001-es tanévtől az iskola teljes kiépülésével a tizenhárom évfolyamon háromszázhatvan diáknak adunk otthont.

Iskolaépületünk Buda határán, a II. kerületben van. Az épületet fenntartónk - a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány - segítségével alakítottuk és bővítettük: a tizenhárom osztályterem mellett 1996-ban egy euritmia terem épült, ugyanebben az évben egy könyvtárat, valamint két szaktantermet alakítottunk ki. 1997-ben egy kézművesházzal bővült az iskola, 1998-ban pedig egy sportpályával gyarapodtunk.

Keresés

naptár

További olvasnivaló

 • Az iskoláról
  • Még egy rangsor!

   Elkészült egy érdekes kutatás, amely a gimnáziumokat rangsorolja a 10. osztályos...

  • Iskolánk története

   Az alternatív pedagógiai gyakorlatot folytató iskolák közül a Pesthidegkúti Waldorf Iskola volt...

  • Keretek

   A gyermekek iskolában és iskolán kívül végzett munkája a 12 év során fokozatosan épül fel. Az első...

  • Mindennapok

   Az osztálytanító nyolc éven át minden reggelt együtt kezdi a napot az osztályával, megérkezésekor a...

  • A tanórákon kívül

   A tanítási órákon kívül az osztálytanítók, osztálykísérők rendszeresen szerveznek olyan...

  • Így működünk

   Az iskola a gyermekek, a tanárok, a szülők és az iskola technikai dolgozóinak az együttes közössége.