1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Középfokú beiskolázás

Iskolánk 13 évfolyamos egységes iskola. Az általános iskola első osztályába felvett diákokkal 13 évre tervezzük a közös munkát, a tanítás-tanulás életkori sajátosságok szerint egymásra épülő lépéseit. Nyolcadik osztály után általában csak néhányan választanak más iskolát, ezért a felvehető tanulók száma korlátozott, és évről-évre változó.

Iskolánk egyedi megoldást alkalmazó intézmény, a Waldorf-iskolákra jellemző tantervet követve a Waldorf-pedagógia módszertanát alkalmazva dolgozik.

A középfokú beiskolázás jelentkezése a KIFIR rendszeren keresztül történik.

A kilencedik osztályába jelentkező diákokat és szüleiket ismerkedő beszélgetésre hívjuk. 

Ennek időpontja 2023. február 27.- március 14. között délutánonként lesz.

A hivatalos jelentkezés mellett juttassák el iskolánkhoz a jelentkező diák kézzel írott önéletrajzát, melyben arra is térjen ki, hogy miért választja iskolánkat. Ez utóbbi kifejtését a szülőktől is kérjük!

Ennek leadási határideje: 2023. február 15.

Gimnáziumunkban 4 évfolyam + érettségire felkészítő évfolyam működik.

A hagyományos közismereti tárgyak mellett jelen van a művészeti tanulmányi terület is.

Az oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.  Mindkét idegen nyelvet tanulják az ide járó diákok már évek óta, így a gimnáziumi években ezen tanulmányok folytatása zajlik.

Iskolánkba beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Ezen tanulók arányát az osztályokban a Waldorf-iskolák kerettanterve BTMN tanulók esetében kb. 13-15%, az SNI tanulók esetében kb. 5-7% szinten határozza meg. Amennyiben az iskola általános iskolai szakaszából átlépő tanulók között már olyan számú BTMN illetve SNI besorolású gyermek van, hogy elérjük ezt a határt, úgy további ilyen diákok felvételére már nincs lehetősége az iskolának.

A felvételi folyamat során a beszélgetésre nem kerül sor, ha a honlapon leírt tartalmú önéletrajzot a jelentkező nem küldi be határidőre. Az osztályban felszabaduló néhány szabad helyre olyan diákok kerülnek be, akik az ott tanító, és a felvételi folyamatban résztvevő tanárok szerint leginkább illeszkednek az osztály tanulmányi és közösségi profiljához. Az elbírálás során a korábbi tanulmányi eredményeket is figyelembe vesszük, de a jó tanulmányi eredmények, a fentebb leírtak miatt, nem feltétlenül jelentenek előnyt a rangsorolás során.

Cím:

Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Bakonyi Katalin részére

1028 Bp. Kossuth Lajos u. 15-17.

 

A középiskolai jelentkezési lap és az adatlap kitöltéséhez szükséges adatok:

Az iskola neve: Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Cím: 1028 Bp. Kossuth Lajos u. 15-17.

OM azonosító: 035346

Tagozat: 0001

Keresés

naptár

További olvasnivaló