1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Korbely István: Bohóc

Jólesően állapítjuk meg mostanában délutánonként, hogy még milyen világos van. Egyre messzebb kerülünk a téli napfordulótól gyertyaszentelőt is elhagyva, de nem annyira, hogy lelkünkben még ne élne mindaz a tapasztalat, amit Advent és a karácsonyi idők alatt átéltünk. 

Bővebben...

"Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot."

 Ferenczy Károly: Háromkirályok, 1898, olaj, vászon, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

 

Bővebben...

1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt,5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje,7és megszülte elsőszülött fiát.

Bővebben...

Emberéletünk valódi célja, hogy a földi világ keretei között a Mindenség Rendjéhez való igazodás útjára ráleljünk, majd erről a szűk, ám nagyon határozott ösvényről soha le ne térjünk. A régiek nemcsak értették, de át is élték a körülöttük lévő kerek világ - kerek határ, kerek égbolt, kerek esztendő – óráról-órára, napról-napra, évszakról-évszakra folytonosan váltakozó állandóságát. Éppen ezért nem az ismeretlentől való félelem és a vele kézen fogva járó, tudatlanságból fakadó ellenszenv, hanem a kozmikus rendhez való eltántoríthatatlan ragaszkodás és az abba illeszkedés hatotta át életüket.

Bővebben...

Keresés

naptár

További olvasnivaló